Con người so với Magikarp, ai làllll.win?

Tangren (Trung Quốc Paladin + Trung Quốc Paladin 3) gần đây đã rơi vào tình trạng suy sụp, nhưng tôi vẫn hy vọng điều tốt nhất cho tất cả các bộ phim truyền hình của họ. Bộ phim xianxia mới nhất của họ Linh Long Phát hành trailer đầu tiên của nó và tôi có cảm xúc lẫn lộn. CGI và các bộ trông chắc chắn, nhưng ánh sáng thật kinh khủng. Yuan Hong xông diễn xuất là một nổi bật. Tôi phải xem thêm để quyết định cảm nhận của tôi về hóa học giữa hai nhân vật chính trẻ tuổi, Zhao Jinmai và Lin Yi.

Nếu bạn đã tìm thấy một lỗi nhỏ hoặc liên kết bị hỏng, vui lòng giúp chúng tôi cải thiện bài đăng này bằng cách chọn văn bản đó và nhấn Ctrl + Enter. Đối với các lỗi thực tế, xin vui lòng để lại nhận xét.Source link