Bộ phim mới nhất của Ni Ni và Liu Shishi, My Best Friend, Story, đã phát hành những ảnh tĩnh đầu tiên vào ngày hôm nay. Tôi đã gửi chúng rồi.

Nếu bạn đã tìm thấy một lỗi nhỏ hoặc liên kết bị hỏng, vui lòng giúp chúng tôi cải thiện bài đăng này bằng cách chọn văn bản đó và nhấn Ctrl + Enter. Đối với các lỗi thực tế, xin vui lòng để lại nhận xét.Source link