B.I. nổi lên với sự đóng góp hào phóng hơn cho các tổ chức khác nhau giữa lúc COVID-19, Và nó sẽ sưởi ấm trái tim của bạn.

Vào ngày 21 tháng 4, anh ấy đã tặng 1.000 mặt nạ cho Thiên thần xông hơi cho trẻ em.

© AHFC

Anh ấy đã làm công việc tình nguyện tại AHFC từ tháng 11 năm 2019. Tuy nhiên, kể từ đó COVID-19, một số đã bị hoãn lại.

© AHFC

Tương tự, vào ngày 18 tháng 4, B.I. cũng tặng 1000 mặt nạ cho Trung tâm phúc lợi xã hội Wolgye.

© Trung tâm phúc lợi xã hội Wolgye

Tổ chức bày tỏ lòng biết ơn đối với B.I. Sau khi giúp đỡ trong tình huống khó khăn này.

Bạn có thể tìm thấy B.I.THER gần đây nhất là Demo Demo 2 trên tài khoản SoundCloud của anh ấy.

Nguồn: Trung tâm phúc lợi xã hội WolgyeAHFCSource link