Áp phích, ảnh tĩnh và ảnh chụp đã thu hút sự chú ý của chúng tôi trong tuần này.Source link